Αυξάνεται ο αριθμός των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από νέες τεχνολογίες «on-line»

0

Ερώτηση απηύθυνε προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της Ν. Δημοκρατίας, καθηγητής κ. Γ. Παπαστάμκος σχετικά με καταγγελίες ότι εταιρίες φέρονται να έχουν αναπτύξει λογισμικό το οποίο είναι σε θέση να διαπιστώνει τη διακίνηση κατοχυρωμένου ψηφιακού υλικού στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες το λογισμικό αυτό εξελίσσεται διαρκώς, ώστε σύντομα να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει στο σύνολό του το διακινούμενο ηλεκτρονικά υλικό. Αγοραστές των συγκεκριμένων εφαρμογών φέρονται κυρίως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο, χωρίς όμως να διαθέτουν κάποιου είδους σχετική αστυνομική, δικαστική ή άλλη θεσμική αρμοδιότητα.

Ο Επίτροπος κ. Φραττίνι, αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθεριών και Ασφάλειας στην Ε.Ε., απάντησε ότι “”η Επιτροπή έχει γνώση των ενδεχομένων απειλών κατά του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, οι οποίες είναι απόρροια της εμφάνισης και της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών παρακολούθησης, καθώς επίσης και της ταχύτητας με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται επιγραμμικά””.

Ωστόσο, ανέφερε ότι είναι περιορισμένες οι εξουσίες της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις επιχειρησιακές ενέργειες πάταξης αξιοποίνων πράξεων καθώς η επιβολή του νόμου εξακολουθεί να αποτελεί κυρίως καθήκον των εθνικών αρχών των κρατών μελών.