Αξιολόγηση εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας για τις επιθέσεις στα συστήματα πληροφορικής

0

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας δήλωσε ικανοποιημένος με το επίπεδο εφαρμογής της απόφασης-πλαισίου 2005/222 στην πλειονότητα των κρατών μελών της ΕΕ. Παράλληλα, ο Ζακ Μπαρό εξέφρασε την ανησυχία του για έξι κράτη μέλη, τα οποία δεν ακόμα λάβει μέτρα για την εφαρμογή και την υιοθέτηση της απόφασης.
Στόχος της απόφασης – πλαισίου είναι η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών και προσέγγισης των κανόνων ποινικού δικαίου στα κράτη μέλη σε ότι αφορά την παράνομη πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής και την παράνομη επέμβαση σε δεδομένα.
Από τα 27 κράτη μέλη η Μάλτα, η Σλοβακία και η Ισπανία δεν έχουν δώσει καμία πληροφορία για την εφαρμογή της απόφασης παρά τη σχετική πρώτη ειδοποίηση της Κομισιόν το 2007. Η Ιρλανδία, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσαν την Κομισιόν ότι η εφαρμογή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
«Οι πρόσφατες και επαναλαμβανόμενες εγκληματικές επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφορικής, με αποκορύφωμα τις επιθέσεις στις υποδομές πληροφορικής της κυβέρνησης της Εσθονίας το 2007, υπογραμμίζουν την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό στην αντιμετώπιση αυτών των επιθέσεων», δήλωσε ο Ζακ Μπαρό.

Σχόλια