Βαρύ πρόστιμο από το FCC για τις τηλεφωνικές διαφημίσεις

0

Πρόστιμο 770.00 δολαρίων επέβαλε η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (FCC) στην εταιρία Dynasty Mortgage, επειδή η τελευταία, προκειμένου να διαφημίσει τα προϊόντα της, τηλεφωνούσε σε καταναλωτές, οι οποίοι όμως είχαν εγγραφεί στη λίστα με τα ονόματα όσων δεν θέλουν να χρησιμοποιούνται τα τηλέφωνά τους από εταιρίες για διαφημιστικούς λόγους.

Η λίστα αυτή δημιουργήθηκε βάσει του ομοσπονδιακού νόμου για την προστασία των καταναλωτών μέσω των τηλεπικοινωνιών, που ορίζει ότι οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να επικοινωνούν με τους καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτή, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις.

Ύστερα από δεκάδες καταγγελίες πολιτών, το FCC ερεύνησε την υπόθεση της Dynasty Mortgage, που εξειδικεύεται στις υποθήκες, και διαπίστωσε ότι 70 διαφημιστικά τηλεφωνήματα της δεν εμπίπτουν στις εξεαιρέσεις που ορίζει ο νόμος. Παράλληλα, επέβαλε τη μέγιστη ποινή που είναι 11.000 δολάρια για κάθε τηλεφώνημα, ενώ η εταιρία θα πρέπει πλέον ή να πληρώσει το πρόστιμο ή να παρουσιάσει αποδείξεις που να δικαιολογούν τη μη πληρωμή του ή τη μείωση του ποσού.

Σχόλια