Βέλγιο: εφημερίδες κατά της Google

0

Εφετείο του Βελγίου δέχθηκε την πρωτοβάθμια απόφαση σύμφωνα με την οποία η Google παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα των εφημερίδων όταν εμφανίζει στις υπηρεσίες της συνδέσεις (links) προς το περιεχόμενο των ιστοσελίδων
των τελευταίων. Ο “γίγαντας” των μηχανών αναζήτησης είναι υπεύθυνη για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των
εφημερίδων όταν οι συνδέσεις με τις ιστοσελίδες ή αντίγραφα ή τμήματα αυτών αξιοποιούνται από την υπηρεσία Google News όπως δέχθηκε το βελγικό Εφετείο. Συνεπώς, η Google θα πρέπει να διακόψει οποιαδήποτε σχετική διασύνδεση με το περιεχόμενο των εφημερίδων. Η γνωστή μηχανή αναζήτησης είναι αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 25.000 ¤ περίπου για κάθε ημέρα που παραλείπει να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου.

 

Σχόλια