Βρετανία: Κίνδυνος για τις ατομικές ελευθερίες οι κάμερες και η συλλογή προσωπικών δεδομένων

0

Έκθεση της συνταγματικής επιτροπής της βρετανικής Βουλής των Λόρδων καταγγέλλει ότι η διαδεδομένη παρακολούθηση με κάμερες κλειστού κυκλώματος και η συλλογή προσωπικών δεδομένων από την κυβέρνηση αποτελούν απειλή για την την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία των πολιτών.
Η επιτροπή επισημαίνει ότι οι παρακολουθήσεις και η συλλογή δεδομένων μπορούν να εξυπηρετήσουν νόμιμους σκοπούς χωρίς να υποτιμούνται οι ανησυχίες για τυχόν παραβιάσεις των ατομικών ελευθεριών, όπως αυτές εκφράζονται στο άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Η επιτροπής της Βουλής των Λόρδων πρότεινε επίσης να συλλέγονται δεδομένα γενετικού υλικού DNA μόνο έπειτα από διαβουλεύσεις με την Εθνική Βάση Δεδομένων DNA και να χρησιμοποιούνται οι κάμερες μόνο υπό αυστηρή επιτήρηση και εκεί όπου έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικές.
Το Φεβρουάριο του 2008 το υπουργείο Δημόσιας Τάξης της Βρετανίας είχε διαβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να δημιουργήσει μια υποχρεωτική βάση δεδομένων DNA για τους Βρετανούς πολίτες.
Ωστόσο, οργανώσεις για την προστασία των ατομικών ελευθεριών καταγγέλλουν ότι η Εθνική Βάση δεδομένων DNA διατηρεί πληροφορίες υπόπτων για εγκληματικές ενέργειες ακόμα και μετά την αθώωσή τους και ότι κάνει διακρίσεις εις βάρος ορισμένων φυλετικών μειονοτήτων.

Σχόλια