Βρετανία: Σε ισχύ η κοινοτική Οδηγία για τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές

0

Η Κοινοτική Οδηγία για τις άχρηστες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές τέθηκε σε ισχύ στην Μ. Βρετανία στις 2 Ιανουαρίου του 2007.

Η εν λόγω Οδηγία απέκτησε άμεση ισχύ στο εσωτερικό της χώρας, ωστόσο οι προμηθευτές θα αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες τους από την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους.

Η σχετική νομοθεσία υποχρεώνει τους κατασκευαστές να ανακυκλώνουν και να τοποθετούν καταλλήλως τις χρησιμοποιημένες συσκευές σε μία προσπάθεια παρεμπόδισης της οικολογικής καταστροφής που συντελείται από την ρίψη των χρησιμοποιημένων τεχνολογικών υλικών.

Η εφαρμογή της οδηγίας ενδεχομένως να οδηγήσει στην αύξηση των τιμών των hardware, προκειμένου να καλυφθούν τα αυξημένα έξοδα των κατασκευαστών από την ανακύκλωση.

Κατά την οδηγία συνυπεύθυνοι για την εναπόθεση των άχρηστων συσκευών μαζί με τους προμηθευτές, καθίστανται οι χρήστες. Δεν υπάρχει κάποια ακριβής λίστα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που καλύπτει η Οδηγία, ωστόσο σε γενικές γραμμές, η Οδηγία αφορά μικρές και μεγάλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου, συσκευές κατανάλωσης, συσκευές φωτισμού, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια, φαρμακευτικό εξοπλισμό, εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου, αυτόματα κερματοδόχα μηχανήματα και αθλητικό εξοπλισμό.

Σχόλια