Βρετανική πρωτοβουλία για καλύτερο συντονισμό στην αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων

0

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του BBC, το κέντρο θα στελεχώνουν ειδικοί αστυνομικοί και άλλοι εμπειρογνώμονες, ενώ βασικός στόχος θα είναι ο καλύτερος συντονισμός της αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας στο διαδίκτυο.

Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται θα αφορούν τόσο σε τεχνικές λεπτομέρειες των περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων, όσο και στις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό τους αλλά και στην στρατηγική αντιμετώπισής τους. Στην πρωτοβουλία θα συμμετάσχουν οικειοθελώς περίπου 160 επιχειρήσεις, ενώ η κυβέρνηση ελπίζει ότι στην πορεία θα θελήσουν να συμμετάσχουν και άλλες. Ο Υπουργός Francis Maude χαρακτήρισε την πρωτοβουλία πρωτοποριακή και σχολίασε πως η συνεργασία θα ανοίξει το δρόμο για τον διαμοιρασμό πληροφοριών σχετικά με τις απειλές και την προστασία των βρετανικών συμφερόντων στο περιβάλλον του διαδικτύου.

Σχόλια