Βρυξέλλες: Συμφωνία για την προστασία των παιδιών από τη χρήση κινητών τηλεφώνων

0

Κορυφαίες εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, όπως η Cosmote, η Telefonika Moviles, o Όμιλος Orange και άλλες, κατέληξαν στις Βρυξέλλες στην υπογραφή ειδικής συμφωνίας για τη θέσπιση μέτρων προστασίας των παιδιών από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Οι επιχειρήσεις ανέλαβαν την υποχρέωση να διαμορφώσουν κώδικες αυτορύθμισης μέχρι το Φεβρουάριο του 2008 και ειδικότερα συμφώνησαν στη λήψη μέτρων για τον έλεγχο πρόσβασης σε υλικό κατάλληλο μόνο για ενηλίκους, στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση γονέων και παιδιών, στην καταπολέμηση παράνομου υλικού για κινητά τηλέφωνα, καθώς και στην κατάταξη εμπορικού υλικού σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καταλληλότητας.

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η προάσπιση των πλεονεκτημάτων της κινητής τηλεφωνίας και η καταπολέμηση των κινδύνων, όπως ο εκφοβισμός, η παράνομη σεξουαλική προσέγγιση, η πρόσβαση σε παράνομο πορνογραφικό υλικό, αλλά και η κλοπή προσωπικών δεδομένων.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα βελτιώσει την προστασία των παιδιών και θα αναγνωρίσει τις ευθύνες όλων, και των γονέων και των εταιριών κινητής τηλεφωνίας αλλά και των κυβερνητικών αρχών.

Σχόλια