spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔίκαιο & ΤεχνολογίαΨηφιακή Ενιαία Αγορά: Nέοι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν στους Ευρωπαίους να πραγματοποιούν...

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Nέοι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν στους Ευρωπαίους να πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά χωρίς σύνορα

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

 

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018 τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2016, προκειμένου να τεθεί τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό στο διαδίκτυο. Οι Ευρωπαίοι δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν μήπως τους αποκλείσει ή τους εκτρέψει κάποιος ιστότοπος, απλώς και μόνο επειδή οι ίδιοι ή η πιστωτική τους κάρτα προέρχονται από άλλη χώρα. Όπου κι αν βρίσκονται στην ΕΕ, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.

Με την ευκαιρία αυτή, ο αντιπρόεδρος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς κ. Άντρους Άνσιπ, η επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ κα Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κα Βιέρα Γιούροβα και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κα Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσαν σχετικά:

«Το 2015, 63% των ιστότοπων δεν επέτρεπε σε καταναλωτές να πραγματοποιούν αγορές από άλλη χώρα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, τα δύο τρίτα περίπου των καταναλωτών δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τις ηλεκτρονικές αγορές που επιθυμούσαν στο εξωτερικό. Στις 3Δεκεμβρίου θέτουμε τέλος στην πρακτική αυτή. Επιθυμούμε μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς, και αυτό σημαίνει άρση των φραγμών και στις ηλεκτρονικές αγορές.

«Ο τερματισμός του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, σε συνδυασμό με την κατάργηση των τελών περιαγωγής, τους νέους κανόνες για την προστασία των δεδομένων και τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό τους περιεχόμενο όταν ταξιδεύουν, αποτελεί μία ακόμη βασική πρωτοβουλία που καθιστά την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα για όλους και παρέχει απτά οφέλη στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στους καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους μεγαλύτερη επιλογή προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και, κατά συνέπεια, καλύτερες προσφορές. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις θα επεκτείνουν τη βάση πελατών τους πέραν των συνόρων και θα επωφελούνται από χαμηλότερο κόστος συναλλαγής και χαμηλότερο διοικητικό κόστος. Ο κανονισμός αποτελεί επίσης τμήμα μιας ευρύτερης προσπάθειας της ΕΕ για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει μέτρα για την καλύτερη προστασία των καταναλωτών στο διαδίκτυο, την εξασφάλιση μιας πιο προσιτής οικονομικά διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για να καταστεί ευκολότερη η αγορά και η πώληση αγαθών ηλεκτρονικά. 

Καλούμε τώρα όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων αυτών και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματική επιβολή του κανονισμού ήδη από την πρώτη ημέρα. Ζητούμε επίσης να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με εναρμονισμένους κανόνες για την πώληση ψηφιακών αγαθών και υπηρεσιών και για τις ηλεκτρονικές αγορές. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσας και ανταγωνιστικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς.»

Επόμενα βήματα

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την επιβολή του κανονισμού και πρέπει να δημιουργήσουν τις απαραίτητες δομές για να εξασφαλισθεί η ομαλή έναρξη της εφαρμογής του. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν τους φορείς που θα αναλάβουν την επιβολή του κανονισμού, καθώς και τους φορείς που θα παρέχουν πρακτική βοήθεια στους καταναλωτές. Επιπλέον, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονται σε περίπτωση παράβασης του κανονισμού. Η Επιτροπή θα διεξαγάγει μια πρώτη επανεξέταση του κανονισμού για τον γεωγραφικό αποκλεισμό έως τον Μάρτιο του 2020. Η αξιολόγηση αυτή θα αφορά το ενδεχόμενο να επεκταθεί η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες σε μη οπτικοακουστικές ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες με κύριο χαρακτηριστικό το περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, μουσική, παιχνίδια και λογισμικό. Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης προσεκτικά εάν θα πρέπει να εξαλειφθούν και σε άλλους τομείς, όπως οι υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών και οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, τυχόν εναπομένοντες αδικαιολόγητοι περιορισμοί βάσει της ιθαγένειας, του τόπου διαμονής ή του τόπου εγκατάστασης.

Ιστορικό

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ, δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις διασυνοριακές αγοραπωλησίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων αυξάνονται κατά 22 % ετησίως. Ωστόσο, συχνά οι εμπορευόμενοι αρνούνται να πωλήσουν σε πελάτες από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή να προσφέρουν εξίσου συμφέρουσες τιμές σε σύγκριση με τους τοπικούς πελάτες.

Σκοπός του κανονισμού (ΕΕ) 2018/302 (εφεξής «κανονισμός για τον γεωγραφικό αποκλεισμό»), ο οποίος τίθεται σε ισχύ στις 3 Δεκεμβρίου, είναι η παροχή περισσότερων ευκαιριών στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις εντός της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Ειδικότερα, αντιμετωπίζει το πρόβλημα ορισμένων πελατών, οι οποίοι αδυνατούν να αγοράσουν αγαθά και υπηρεσίες από εμπορευόμενους που βρίσκονται σε διαφορετικό κράτος μέλος, ακόμη και με τους ίδιους όρους με τους κατοίκους της χώρας, απλώς και μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους, του τόπου διαμονής ή του τόπου εγκατάστασής τους. Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής το 2015, μόνο 37 % των ιστότοπων επέτρεπαν όντως στους διασυνοριακούς πελάτες να φθάσουν στο τελικό στάδιο της αγοράς, πριν την ολοκληρώσουν εισάγοντας τα στοιχεία της πληρωμής.

Ο κανονισμός για τον γεωγραφικό αποκλεισμό αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων που στοχεύουν στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, όπως ο αναθεωρημένος κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, οι νέοι κανόνες για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, οι νέοι κανόνες για τις ψηφιακές συμβάσεις, καθώς και οι νέοι κανόνες ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

spot_img

Lawjobs