ΔΕΕ: Κατοχύρωση της διαρρύθμισης των καταστημάτων της Apple και στην Ευρώπη

0

To Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο απευθύνθηκε το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην Γερμανία, με απόφασή του έκρινε ότι η Apple μπορεί να κατέχει το trademark της διαρρύθμισης των Apple Stores και στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ το έχει ήδη κατοχυρώσει από το 2010.

Το γραφείο πατεντών της Γερμανίας απευθύνθηκε στο Δικαστήριο καθώς η Apple ζητούσε να κατοχυρώσει ως σήμα την απεικόνιση ενός χώρου πωλήσεων με απλό σχέδιο, χωρίς μνεία μεγέθους και αναλογιών.

Μετά την κατοχύρωση της διαρρύθμισης των Apple Stores στις ΗΠΑ το 2010, η Apple προέβη στη διεθνή επέκταση του εν λόγω σήματος.
Το 2013 το Γερμανικό Γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων, απέρριψε το αίτημα επεκτάσεως του σήματος στη Γερμανία, με την αιτιολογία ότι η απεικόνιση των χώρων που αποτελεί απλώς απεικόνιση ενός ουσιαστικού στοιχείου της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης και ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να θεωρήσει μια τέτοια διαρρύθμιση, ως ένδειξη της προέλευσης των προϊόντων.

Η Apple τότε άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στη Γερμανία.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απεικόνιση της διαρρυθμίσεως χώρου πωλήσεων, όπως ενός καταστήματος της “Apple”, μπορεί να καταχωρισθεί ως σήμα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
H απεικόνιση αυτή πρέπει να μπορεί να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων .

Ωστόσο, οι δικαστές επεσήμαναν ότι η τελική απόφαση εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσμεύει, ομοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει παρόμοιο ζήτημα.

curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-07/cp140098el.pdf