ΔΕΕ: Πρόστιμο 1 δισ ευρώ στην Intel για παραβίαση των όρων ανταγωνισμού

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταδίκασε την Intel, σε πρόστιμο 1 δισ. ευρώ, καθώς έκρινε ότι παραβιάστηκαν οι όροι ανταγωνισμού πριν από αρκετά χρόνια, όταν η εταιρεία φέρεται να εμπόδισε ανταγωνιστή της να αποσπάσει μερίδιο από την αγορά.

Συγκεκριμένα, η Intel κατηγορείται ότι υποχρέωσε κατασκευαστές PC, όπως τη Dell, τη Hewlett-Packard Co, τη NEC και τη Lenovo να αγοράζουν κατ’ αποκλειστικότητα τους επεξεργαστές από εκείνη. Ειδικότερα, με απόφαση της 13ης Μαΐου 2009 η Επιτροπή επέβαλε στην αμερικανική εταιρία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Intel πρόστιμο 1,06 δισεκατομμυρίων ευρώ για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) .

Κατά την Επιτροπή, η Intel καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση που κατείχε στην παγκόσμια αγορά των επεξεργαστών x86 από τον Οκτώβριο του 2002 έως το 2007, θέτοντας σε εφαρμογή στρατηγική η οποία αποσκοπούσε στον αποκλεισμό από την αγορά του μόνου σοβαρού ανταγωνιστή της, της Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Συγκεκριμένα, η Intel χορήγησε εκπτώσεις σε τέσσερις κύριους κατασκευαστές υπολογιστών (Dell, Lenovo, HP και NEC), υπό τον όρο ότι θα καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των αναγκών τους σε επεξεργαστές x86 από αυτή. Ομοίως, η Intel κατέβαλε στη Media-Saturn χρηματικά ποσά υπό τον όρο ότι αυτή θα πωλεί αποκλειστικά υπολογιστές εξοπλισμένους με επεξεργαστές x86 της Intel.

Κατά την Επιτροπή, οι εν λόγω εκπτώσεις και πληρωμές εξασφάλιζαν την πίστη των τεσσάρων προαναφερθέντων κατασκευαστών και της Media-Saturn, με συνέπεια να περιορίζεται κατά πολύ η δυνατότητα των ανταγωνιστών της Intel να μετέχουν στον ανταγωνισμό με βάση τα προτερήματα των επεξεργαστών x86 κατασκευής τους. Η αντίθετη προς τους κανόνες του ανταγωνισμού συμπεριφορά της Intel συνέτεινε στον περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών, καθώς και των κινήτρων για καινοτομία.

Η Intel άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως της Επιτροπής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση αυτή ή, τουλάχιστον, να μειωθεί κατά πολύ το πρόστιμο που της επιβλήθηκε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το βαρύτερο πρόστιμο που έχει ποτέ επιβάλει η Επιτροπή, σε μια μόνο επιχείρηση, για παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού.

curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-06/cp140082el.pdf
 

Σχόλια