ΔΕΚ: Καταδίκη της Ελλάδος για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καταδίκασε την Ελλάδα επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν ενσωμάτωσε στο δίκαιό της την κοινοτική νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Η Ελλλάδα όφειλε να θεσπίσει νόμο για το εν λόγω θέμα, το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006.

Η Ελλάδα αρχικά δεν απάντησε στην Κομισιόν και στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει ήδη έτοιμο σχέδιο νόμου προς ψήφιση από την Βουλή, από το Σεπτέμβριο του 2007.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορφωθεί, αποφάσισε την καταδίκη της Ελλάδας επειδή παρέλειψε να συμμορφωθεί εμπρόθεσμα προς την κοινοτική οδηγία.