ΔΕΚ: Παράνομη η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία

0

Η Γαλλία και το Λουξεμβούργο έχασαν τη δικαστική διαμάχη σχετικά με την εκ μέρους τους επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα ηλεκτρονικά βιβλία, αφού το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι μόνο στα συμβατικά βιβλία πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει στα κράτη-μέλη της Ένωσης να θεσπίσουν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές στα βιβλία, αλλά η Επιτροπή αποφάσισε πριν δυο χρόνια ότι οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ δεν μπορούν να εφαρμοστούν στα ηλεκτρονικά βιβλία, γιατί αυτά αποτελούν ηλεκτρονικά παρεχόμενη υπηρεσία και δεν βρίσκονται στον κατάλογο αγαθών και υπηρεσιών στα οποία χορηγήθηκε το συγκεκριμένο προνόμιο. Στη συνεχεια το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε τον ισχυρισμό των δύο χωρών ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία πρέπει να θεωρηθούν αγαθά και όχι υπηρεσία.

«Το Δικαστήριο κρίνει ότι η Οδηγία για το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας αποκλείει κάθε πιθανότητα εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες. Το Δικαστήριο αποδέχεται ότι η προμήθεια ηλεκτρονικών βιβλίων αποτελεί τέτοιου είδους υπηρεσία», δήλωσαν οι δικαστές της υπόθεσης.

Γαλλικοί εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία εξέφρασαν την αντίθεση τους με την απόφαση και δήλωσαν ότι “Καλούμε την Επιτροπή να λάβει άμεσα την πρωτοβουλία διόρθωσης του νόμου, ώστε να αντικατοπτρίζεται η τεχνολογική πρόοδος και να εξαλειφθεί ένα σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών βιβλίων”. 

Σχόλια