Δεσμεύσεις του Facebook για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

0

Όπως καταγγέλλει η Αρχή, το site κοινωνικής δικτύωσης δεν διαγράφει πληροφορίες για τα κλικ των χρηστών και βοηθάει τις εταιρείες να κάνουν στοχευμένη διαφήμιση.Η έκθεση αφορά τις δραστηριότητες του Facebook εκτός των ΗΠΑ και έγινε από την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διότι η ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ιρλανδία. Μαζί με την ανάλυση των πρακτικών του κοινωνικού δικτύου, η έκθεση περιλαμβάνει και συστάσεις της Αρχής προς το Facebook, τις οποίες αυτό έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει κατά το δυνατόν.

Η Αρχή προτείνει να διατηρούνται πληροφορίες για τα κλικ των χρηστών σε διαφημιστικά προϊόντα το πολύ για 90 μέρες, ενώ αν το κοινωνικό δίκτυο θέλει να προωθεί στατιστικά στοιχεία για τις προτιμήσεις των χρηστών σε διαφημιστικές οφείλει να τα δίνει ανώνυμα. Επιπλέον, οι νέοι χρήστες πρέπει να ενημερώνονται εξαντλητικά πριν εγγραφούν στην υπηρεσία. Έτσι, θα γνωρίζουν εξαρχής ότι οι προτιμήσεις τους μπορεί να αποθηκεύονται για να μεταβιβαστούν με μορφή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σε εταιρείες και να τύχουν έτσι αντικείμενο στοχευμένης διαφήμισης, εφόσον εμπίπτουν στη δημογραφική κατηγορία που προσεγγίζει ο διαφημιστής.

Η 143σελιδη έκθεση διεξήχθη κατόπιν παραπόνων από ένα αυστριακό σωματείο με την ονομασία «Ευρώπη-κατά-του-Facebook» (Europe versus Facebook), το οποίο από πέρυσι ισχυρίζεται ότι το κοινωνικό δίκτυο παραβιάζει συστηματικά την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εκπρόσωπος του σωματείου χαιρέτισε τη δημοσίευση της έκθεσης και τις συστάσεις της Αρχής προς το Facebook: «Είναι ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια να κάνουμε το Facebook να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία προσωπικών δεδομένων».Το Facebook συμφώνησε επίσης με την πρόταση της ιρλανδικής Αρχής να ζητείται στο εξής η άδεια των χρηστών προτού προστεθούν σε κάποιο group στο κοινωνικό δίκτυο, ενώ δεσμεύθηκε να παρέχει περισσότερες πληροφορίες στους χρήστες για την τύχη των δεδομένων που διαγράφονται. Επιπλέον, κάθε φορά που γίνεται σύνδεση στο λογαριασμό του χρήστη από διαφορετική διεύθυνση IP αυτός θα ειδοποιείται για λόγους ασφαλείας. Οι συγκεκριμένες ενέργειες για καλύτερη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών θα ανακοινωθούν στο αναθεωρημένο Data Use Policy που ετοιμάζει το Facebook για το πρώτο τρίμηνο του 2012.