Δεύτερη ευκαίρια για την Apple για την κατοχύρωση του σήματος iPad mini

0

Το αμερικανικό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων (US Patent and Trademark Office – USPTO) απέσυρε την αρχική απόφασή του, με την οποία απέρριπτε την αίτηση της αμερικανικής εταιρείας Apple για κατοχύρωση της εμπορικής ονομασίας του iPad Mini.

Σύμφωνα με την αρχική απόφαση, όλοι οι όροι της ονομασίας του iPad Mini είναι περιγραφικοί και δεν δημιουργούν κάποιο ξεχωριστό νόημα ώστε να είναι δυνατή η κατοχύρωσή εμπορικής επωνυμίας. Όμως, σύμφωνα με επιστολή, η οποία στάλθηκε από το αμερικανικό Γραφείο προς τους επικεφαλής του τεχνολογικού κολοσσού, προκειμένου να κατοχυρωθεί η ονομασία «iPad Mini», θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η εταιρεία ζητά την κατοχύρωση ολόκληρου του όρου, χωρίς να δίδεται ιδιαίτερο βάρος στο μεμονωμένο όρο «mini». Με τον τρόπο αυτό, θα αρθούν τα ενδεχόμενα εμπόδια, τα οποία θα εμφανίζονταν σε περίπτωση που άλλες εταιρείες θα ζητούσαν την κατοχύρωση του ονόματος ενός προϊόντος, το οποίο θα συνοδευόταν από τη λέξη «mini».

Σχόλια