Διαβούλευση για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου

0

 

Τίθεται από σήμερα Παρασκευή 1η Ιουλίου 2016 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο: «Ηλεκτρονικό Σύστημα Διάθεσης Διαφημιστικού Χρόνου».

Με το Ηλεκτρονικό Σύστημα ρυθμίζεται η διάθεση και η αγορά τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου στους δημόσιους και ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου, με στόχο την επίτευξη διαφάνειας στον εν γένει χώρο, τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00.

Σχόλια