Διαδικασίες επί παραβάσει κατά Ισπανίας, Πολωνίας και Κύπρου για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες

0

Σε ένα νέο γύρο διαδικασιών για πιθανές παραβάσεις των κοινοτικών κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει στην Ισπανία αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τις απαιτήσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας και να παραπέμψει την Πολωνία και την Κύπρο στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση των ευρυζωνικών υπηρεσιών λιανικής και τα δικαιώματα διέλευσης, αντιστοίχως.
Παράλληλα, η Επιτροπή έθεσε στο αρχείο δύο εκκρεμούσες υποθέσεις, επειδή η Λετονία και η Φινλανδία έλαβαν ικανοποιητικά μέτρα σχετικά με το μηχανισμό κοινοποίησης του άρθρου 7 και τους κανόνες υποχρέωσης μεταφοράς σήματος, αντιστοίχως.
Η Επιτροπή θα αποστείλει στην Ισπανία αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τις διατάξεις που έχει θεσπίσει η χώρα για τον καθορισμό και την χρηματοδότηση παρόχων καθολικής υπηρεσίας.
Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να παραπέμψει την Πολωνία και την Κύπρο στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πολωνική υπόθεση σχετίζεται με την απόφαση κανονιστικής ρύθμισης της τιμής λιανικής των ευρυζωνικών υπηρεσιών χωρίς να διενεργηθεί εξέταση της αγοράς η οποία, βάσει του κοινοτικού δικαίου, πρέπει να εκτελείται πριν από την έκδοση νέου κανονισμού.
Η κυπριακή υπόθεση σχετίζεται με μη ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παραχώρησης δικαιωμάτων για την εγκατάσταση υποδομής κινητής τηλεφωνίας σε ακίνητο δημόσιας ιδιοκτησίας ή θέσπισης πρόσθετων μέτρων για τη διευκόλυνση της ορθής εφαρμογής τους. Η Κύπρος δεν απάντησε στην αιτιολογημένη γνώμη που της απηύθυνε η Επιτροπή το Φεβρουάριο 2008.