Διακήρυξη δικαιωμάτων για τους χρήστες του διαδικτύου προτείνει ο Ομπάμα

0

Η πρωτοβουλία ανάγεται στην πρόθεση της κυβέρνησης να προστατεύσει με νομικά ¨εργαλεία¨ την προσωπική ζωή των χρηστών απέναντι στις πολιτικές μεγάλων εταιρειών, όπως οι Google και Facebook.

Σύμφωνα με σχετική διευκρίνιση του Προέδρου Ομπάμα, η πρόταση για «διακήρυξη δικαιωμάτων» των χρηστών του διαδικτύου δεν θα επιβάλλει καμία υποχρέωση στο άμεσο διάστημα για τις μεγάλες εταιρείες του διαδικτύου. Η διακήρυξη, όμως, θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

«Καθώς το διαδίκτυο εξελίσσεται, η εμπιστοσύνη των  καταναλωτών-χρηστών είναι απαραίτητος όρος για την περαιτέρω ανάπτυξη. Για τον ίδιο λόγο είναι εξίσου σημαντική και μία διακήρυξη των δικαιωμάτων που έχουν οι χρήστες του διαδικτύου», σχολίασε ο Πρόεδρος Ομπάμα.

Η πρόταση της αμερικανικής κυβέρνησης στηρίζεται σε επτά βασικές αρχές, που αφορούν τη διαφάνεια και τη ασφάλεια στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων καθώς και  τον μεγαλύτερο έλεγχο στην επιλογή των συγκεκριμένων δεδομένων που θα συγκεντρώνουν οι εταιρείες. Στόχος είναι αφενός οι εταιρείες που συλλέγουν προσωπικά δεδομένα να περιορίζονται ως προς το είδος και τον αριθμό των δεδομένων που συλλέγουν και αφετέρου να επιτρέπουν στους χρήστες να πιστοποιούν την ακρίβεια των σχετικών στοιχείων.

 

Σχόλια