Διακοπή του Street View από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας Street View της Google για την περιήγηση στους δρόμους επιλεγμένων μεγάλων πόλεων.

Επιπλέον ζητά να υπάρξει επεξεργασία σε πρόσωπα ή σε πινακίδες αυτοκινήτων προτού η υπηρεσία τεθεί σε λειτουργία.

Η Αρχή απαγόρευσε προσωρινά τη λειτουργία του Street View μέχρι η Google και η Kapou (www.kapou.gr) να προσκομίσουν στην Αρχή συμπληρωματικά στοιχεία.

Στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι «η εταιρεία Google με έδρα τις ΗΠΑ υπέβαλε γνωστοποίηση στην Αρχή για την υπηρεσία της Street View. Η υπηρεσία προσφέρεται ήδη στις ΗΠΑ και επεκτείνεται σε χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση οι φωτογραφίες, στις οποίες εντοπίζονται ευδιάκριτα πρόσωπα ή και πινακίδες αυτοκινήτων, θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας και τα εν λόγω σημεία θα καλύπτονται με θόλωση. Μόνο κατόπιν θόλωσης θα προσφερθεί η υπηρεσία στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων και τρίτοι διατηρούν το δικαίωμα αντίρρησης εάν εντοπίσουν εικόνα μη επαρκώς θολωμένη ή εάν δεν επιθυμούν τη δημοσίευση της εικόνας της οικίας τους”.