Διαρροές προσωπικών δεδομένων από βάση πληροφοριών

0

Η μεγαλύτερη διαρροή δεδομένων από το 2007, στη Βρετανία, σημειώνεται στη βάση πληροφοριών του εθνικού συστήματος υγείας της χώρας. Οι υπεύθυνοι του συστήματος καταγγέλλουν 287 περιστατικά διαρροής στοιχείων, αριθμό που αντιστοιχεί στο 30% των συνολικών περιστατικών στη χώρα από το 2007.
Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς ο οργανισμός, με προσωπικό που ξεπερνά το 1,7 εκατομμύριο, προετοιμάζει τη ψηφιοποίηση των αρχείων ασθενών, προκαλώντας φόβους για την ελλιπή προστασία των προσωπικών δεδομένων εκατομμυρίων ανθρώπων στη Βρετανία.

Σχόλια