Διατηρεί η ΜcDonald το σήμα Pizza.eu

0

H ΜcDonald θα διατηρήσει το δικαίωμα επί του εμπορικού σήματος Pizza.eu, μετά από δικαστική πρόκληση Σουηδικής εταιρίας.

Το εμπορικό σήμα ήταν ένα λογότυπο, στο οποίο δύο “”χρυσές αψίδες”” της ΜcDonalds περιστράφηκαν για να αντιπροσωπεύσουν το γράμμα “ζ” της λέξης pizza.

Ο Torbjörn Ahlberg της TBA Media υποστήριξε, ότι το λογότυπο των “”χρυσών αψίδων”” που χρησιμοποιήθηκε από τη Mc Donald, ήταν συνώνυμο με το γράμμα “”μ”” και όχι με το γράμμα “”ζ””, επομένως αντιπροσώπευσε τη λέξη PIMMA, παρά την λέξη PIZZA και άρα, ήταν άκυρο ως εμπορικό σήμα.

Η ευνοϊκή απόφαση υπέρ της ΜcDonald βασίστηκε στο αρχικό της δικαίωμα περί κατοχής του σήματος στο αρχείο εμπορικών σημάτων .eu.

Σχόλια