Διατηρείται η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στις αεροπορικές πτήσεις

0

Η αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών δήλωσε ότι θα διατηρήσει τον κανονισμό για την απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων στις αεροπορικές πτήσεις.

Η Επιτροπή από το 2004 βρισκόταν υπό σκέψη για την τυχόν άρση της απαγόρευσης της χρήσης των κινητών τηλεφώνων κατά την διάρκεια της πτήσης, ενώ στήριξε την αιτιολογία της απόφασης της σε τεχνικούς κυρίως λόγους.

Σε αντίθεση με την αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας που απαγορεύει την χρήση των κινητών τηλεφώνων καθώς και των υπόλοιπων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών, λόγω του αυξημένου κινδύνου παρέμβασης τους στα αεροπλοϊκά και επικοινωνιακά συστήματα του αεροπλάνου, η Επιτροπή ανησυχεί ότι τα κινητά τηλέφωνα θα επηρεάσουν τα σήματα των άλλων κινητών τηλεφώνων στο έδαφος.

Σχόλια