Διαχωρισμό κανονιστικών και ιδιοκτησιακών λειτουργιών στις τηλεπικοινωνίες ζητά η Ε.Ε. από τη Ρουμανία

0

Αντιμέτωπη με την πρώτη φάση προδικαστικού ελέγχου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται η Ρουμανία, καθώς η Κομισιόν την κατηγορεί ότι δεν έχει φροντίσει να διαχωρίσει τις υπηρεσίες που διαμορφώνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες από εκείνες που εμπλέκονται στη λειτουργία κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών.
Το πρόβλημα έγκειται στις ρυθμιστικές αρμοδιότητες που έχει, βάσει του ρουμανικού νόμου, το Υπουργείο Επικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ενώ παράλληλα είναι ιδιοκτήτης και ελεγκτής δύο τηλεπικοινωνιακών εταιριών (Romtelecom S.A. και S.N.R. S.A. – Radiocom). Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αυτές οι ιδιότητες δεν επιτρέπεται να συνυπάρχουν, γι’ αυτό και η Ρουμανία καλείται να προβεί σε ανάλογες δομικές αλλαγές.

Σχόλια