Διεθνής συνδιάσκεψη για τη δικαστική συνεργασία σε θέματα εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

0

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός και η πολυπλοκότητα των υποθέσεων σχετικά με τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, απαιτείται ενισχυμένη διεθνής δικαστική συνεργασία.

Για το σκοπό αυτό, στις 7 και 8 Μαρτίου 2018, συμμετείχαν σε συνδιάσκεψη της Eurojust σύνεδροι από περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη βοήθεια που παρέχεται στους επαγγελματίες για την επιδίωξη μιας κοινής πολιτικής για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Η διάσκεψη συνδιοργανώθηκε από την Eurojust και το Γραφείο του Προγράμματος για τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου για την Παγκόσμια Δράση, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο.

Οι συμμετέχοντες και οι ομιλητές ήταν εθνικά μέλη της Eurojust, αξιωματούχοι του Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και δικτύων, καθώς και αρχές που ασχολούνται με τη διεθνή συνεργασία σε περιπτώσεις εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων και αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.
Η συνάντηση εγκαινιάστηκε από τον κ. Ladislav Hamran, Πρόεδρο της Eurojust, και τον Alexander Seger, επικεφαλής του τμήματος της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο, του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στα θέματα που συζητήθηκαν και εξετάστηκαν περιλαμβάνονταν:

–  Η αποστολή, οι στόχοι, τα βασικά καθήκοντα και η αποστολή της Eurojust στον τομέα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

– Οι προκλήσεις, τα εμπόδια και οι περιορισμοί στη διεθνή συνεργασία ·

– Επίσης, τα σχέδια ανάπτυξης του δυναμικού του Συμβουλίου της Ευρώπης,
η εφαρμογή της σύμβασης της Βουδαπέστης και ο ρόλος της Επιτροπής της σύμβασης για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

– Τέλος, εξετάστηκαν παραδείγματα υποθέσεων και η τρέχουσα πρακτική εμπειρία.

Σχόλια