Διευκρινήσεις ζητά η Microsoft από την Ευρ. Επιτροπή για την αφαίρεση του Media Player

0

Κορυφαίος νομικός σύμβουλος της Microsoft ανέφερε ότι η εταιρία χρειάζεται διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με απόφασή της με την οποία την υποχρέωνε να αφαιρέσει από το λειτουργικό σύστημα Windows το πρόγραμμα πολυμέσων Media Player, του οποίου η προώθηση βλάπτει τον ανταγωνισμό.

Για να μπορέσει να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή, η Microsoft πρέπει να γνωρίζει ποια συγκεκριμένα αρχεία οφείλει να αφαιρέσει από τα Windows.

Η εταιρία είχε προθεσμία 90 ημερών να συμμορφωθεί προς την απόφαση αυτή, αρχομένη από τις 24 Μαρτίου, λίγο πριν την εκπνοή της όμως προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο στο Λουξεμβούργο για να ανασταλεί η εκτέλεσή της μέχρι να ολοκληρωθεί η υπόθεση, διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι θα υπεραμυνθεί της απόφασής της μέχρι να αποφανθεί το Πρωτοδικείο, σε περίπτωση όμως που η απόφασή του Δικαστηρίου είναι απορριπτική, η Microsoft οφείλει να συμμορφωθεί χωρίς καθυστερήσεις.

Ήδη ο κολοσσός του λογισμικού έχει πληρώσει 497 εκατομμύρια Ευρώ ως πρόστιμο που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της μονοπωλιακής πρακτικής που ακολουθούσε.