Διευρύνεται η έρευνα της ΕΕ σε όλες τις μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου

0

Διευρύνεται η έρευνα που ξεκίνησε η ΕΕ για τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Google για τους χρήστες, σε όλες τις μηχανές αναζήτησης του Διαδικτύου, ανακοίνωσαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.

Συγκεκριμένα η Ομάδα Εργασίας για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ που λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δήλωσε ότι «θα ασχοληθεί με τις μηχανές αναζήτησης γενικά και θα εξετάσει προσεκτικά τις δραστηριότητές τους από τη σκοπιά της προστασίας των δεδομένων, καθώς το θέμα αυτό επηρεάζει έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό χρηστών».

Οι γνωμοδοτήσεις της είκοσι οχταμελούς ομάδας δεν είναι δεσμευτικές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ομάδα Εργασίας δεν κατονόμασε δημοσίως τις μηχανές αναζήτησης με τις οποίες θα ασχοληθεί, ωστόσο οι πιο δημοφιλείς πάροχοι υπηρεσιών αναζήτησης θεωρούνται οι Google, Yahoo, Microsoft και Ask.com.