Δικαίωση της Apple για τα πνευματικά δικαιώματα του λογισμικού Mac OS

0

Ειδικότερα η ενάγουσα Apple κατηγορούσε την εναγόμενη Psystar ότι χρησιμοποιούσε χωρίς την γνώση ή συναίνεσή της το λογισμικό Mac OS X σε υπολογιστές-αντίγραφα των γνωστών μοντέλων Macintosh. Η παραβίαση έλαβε χώρα από το 2008 και εξής, όπου οι υπολογιστές-αντίγραφα έφεραν την ονομασία «Ανοιχτοί Υπολογιστές» και συνοδεύονταν από ένα εγκατεστημένο αντίγραφο του περιβάλλοντος Mac και ένα μη εγκατεστημένο, που μάλλον είχε προμηθευτεί η εταιρεία από την Apple ή την Amazon.

Η λογική των δύο λογισμικών ήταν να μπορεί η εταιρεία να ισχυρίζεται ότι είχε νομίμως αγοράσει την άδεια χρήσης του λογισμικού για κάθε υπολογιστή που διέθετε στην αγορά, ενώ στην πραγματικότητα ίσχυε το αντίθετο, δηλαδή ο υπολογιστής λειτουργούσε αποκλειστικά με το παράνομο, προ-εγκατεστημένο λογισμικό.

Η Apple άσκησε απανωτές αγωγές κατά της Psystar σε δικαστήρια του Σαν Φρανσίσκο και του Μαϊάμι για παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για αθέμιτο ανταγωνισμό και παραβίαση του νόμου για το δικαίωμα εκμετάλλευσης ψηφιακών μέσων (Digital Millenium Copyright Act). H Psystar απάντησε στους ισχυρισμούς της εταιρείας με το επιχείρημα ότι αυτή καταχράστηκε την εμπορική της θέση και το δικαίωμα εκμετάλλευσης της τεχνολογίας της, διότι ανάγκαζε τους χρήστες να λειτουργούν το λογισμικό Mac OS X ΄μόνο σε συσκευές υπολογιστών της Apple.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη υπέρ της ενάγουσας. Οι ισχυρισμοί της Apple για τις παραβιάσεις που τέλεσε η αντίδικός της έγιναν όλοι δεκτοί, ενώ απορρίφθηκε το αντεπιχείρημα κατάχρησης εμπορικής θέσης. «To δικαστήριο δεν μπορεί να θεωρήσει ότι η Apple καταχράστηκε το δικαίωμα εκμετάλλευσης της πνευματικής της ιδιοκτησίας, καθώς ανέπτυξε ένα λογισμικό το οποίο ανήκε στην ίδια και ήταν προορισμένο να λειτουργεί στη συσκευή που επίσης δημιούργησε η ίδια. Αυτό είναι εύλογο και θεμιτό για την στοιχειώδη προστασία της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας από την αντιγραφή, ενώ σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζει ανταγωνιστικές επιχειρήσεις από το να αναπτύξουν δικά τους συστήματα hardware ή software», ανέφερε το αιτιολογικό.

Σχετικό Έγγραφο
 

Σχόλια