Δικαίωση του Twitter σε δικαστικό αγώνα για αντιγραφή πατέντας

0

Ενάγων ήταν ο δικηγόρος Dinesh Argawal, ιδρυτής της εταιρείας VS Technologies, η οποία στήθηκε για την βιομηχανική εφαρμογή και εκμετάλλευση της εφεύρεσης του. Η τεχνολογία που φέρεται να αντέγραψε το Twitter αφορούσε τον τρόπο κατασκευής μιας ψηφιακής κοινότητας συχνής αλληλεπίδρασης με σύντομα μηνύματα. Το δικόγραφο ανέφερε: «Πρόκειται για μία μέθοδο και ένα σύστημα που αφορά την δημιουργία κοινότητας αλληλεπίδρασης για διάσημους ανθρώπους. Γενικότερα, η πατέντα αναφέρεται στον τρόπο χτισίματος με ψηφιακά μέσα κοινοτήτων αλληλεπίδρασης, στις οποίες κάθε μέλος έχει ένα ενεργό προφίλ με τις πληροφορίες του και μια οθόνη διάδρασης με τα λοιπά μέλη».

Η εναγόμενη εταιρεία του Twitter απάντησε ότι οι ισχυρισμοί του ενάγοντος και η περιγραφή που δίνει για την αντιγραμμένη πατέντα είναι τόσο ευρείς και αφηρημένοι, που θα μπορούσε να τους κάνει οποιοσδήποτε με λίγο μυαλό, χαρτί και μαρκαδόρο. Συνεπώς δεν έχει νόημα να ερευνηθεί αν υπάρχει παραβίαση, εφόσον κατ’ αρχήν δεν υπάρχει αντικείμενο ευρεσιτεχνίας, αφού δεν προστατεύεται η αφηρημένη ιδέα που είναι προϊόν διανοητικών διεργασιών. Προς επίρρωση του επιχειρήματός της ανέφερε ότι η περιγραφή που δόθηκε από τον ενάγοντα για την εν λόγω τεχνολογία δεν μαρτυρούσε παραβίαση πατέντας, εφόσον πρακτικά αρμόζει σε κάθε ψηφιακή κοινότητα που βασίζεται στη συνομιλία χρηστών σε ζωντανό χρόνο, από τα απλά chatrooms μέχρι το δίκτυο Who and Who.Το δικαστήριο εν τέλει δικαίωσε την εναγόμενη εταιρεία, απορρίπτοντας το αίτημα αποζημίωσης και χαρακτηρίζοντας τις επτά μεθόδους που προσπαθούσε να πατεντάρει ο Argawal ως «μη πρωτότυπες, προφανείς και αφηρημένες».
 

Σχόλια