Δικαστική απόφαση διατάζει τη Vonage να πληρώσει $58 εκατομμύρια στην Verizon

0

Δικαστική απόφαση διατάζει την γνωστή εταιρία τηλεφωνίας και Internet, Vonage, να πληρώσει $58 εκατομμύρια στην Verizon Communications ως αποζημίωση για παραβίαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Η Verizon κατέθεσε πριν ένα χρόνο μήνυση ισχυριζόμενη ότι η αντίδικός της εταιρία παραβίασε πέντε ευρεσιτεχνίες της, στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα δικό της λειτουργικό δίκτυο τηλεφωνίας.

Για την αποζημίωσή της απαιτούσε την καταβολή $197 εκατομμυρίων, ο δικαστής όμως επεδίκασε υπέρ της μόνο $58 εκατομμύρια, αφού δέχτηκε ότι παραβιάστηκαν μόνο δύο από τις πέντε ευρεσιτεχνίες.

Η Vonage δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία βάση στους ισχυρισμούς της Verizon, γεγονός που θα προσπαθήσει να αποδείξει και στην κατ’έφεση δίκη.