Δικαστική απόφαση μειώνει κατά 80% το ύψος της μεγαλύτερης αποζημίωσης που είχε δοθεί για υπόθεση copyright

0

Απόφαση δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ δικαιώνει το αίτημα της εταιρείας SAP για τροποποίηση του ύψους της οφειλόμενης αποζημίωσης προς την μητρική της Oracle, κατόπιν ήττας στον δικαστικό αγώνα για τα πνευματικά δικαιώματα και τη χρήση λογισμικού. Στην πρώτη δίκη του 2007 -κατόπιν αγωγής της Oracle κατά της θυγατρικής SAP- με την κατηγορία της χρήσης χιλιάδων παράνομων αντιγράφων λογισμικού με σκοπό την προσέλκυση πελατών- το δικαστήριο είχε επιδικάσει στη νικήτρια το αστρονομικό ποσό των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την αποζημίωση όφειλε να πληρώσει η SAP και επρόκειτο για το μεγαλύτερο ποσό που έχει επιδικαστεί ποτέ σε αντίστοιχη υπόθεση.

Η εταιρεία προσέφυγε σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο προκειμένου να μειωθεί το ύψος της αποζημίωσης. Για να ελαφρύνει τη θέση της, η SAP αποδέχθηκε την κατηγορία παραβίασης της νομοθεσίας για τα πνευματικά δικαιώματα, ζητώντας όμως από την αντίδικό της να παραιτηθεί από τις υπόλοιπες εννέα αγωγές που είχε καταθέσει για την ίδια υπόθεση και να εστιάσει στην διεκδίκηση αποζημίωσης. Αφού το αίτημα έγινε δεκτό από την Oracle, η SAP ισχυρίστηκε, ότι το ποσό της αποζημίωσης ήταν εξωφρενικά υψηλό για μια πιθανολογούμενη παράβαση. Αιτήθηκε λοιπόν είτε νέα κρίση της υπόθεσης ως προς την επιμέτρηση του ποσού, είτε μείωση της αποζημίωσης τουλάχιστον κάτω από 407 εκατομμύρια δολάρια.

Η αιτιολογία του δικαστή για τη δικαίωση του αιτήματος της SAP ήταν ότι η επιμέτρηση της αποζημίωσης στην πρώτη απόφαση είχε γίνει όχι στη βάση αντικειμενικής αξιολόγησης των τετελεσμένων ζημιών αλλά με κατά προσέγγιση υπολογισμό της εκτιμώμενης βλάβης. Αντί να εισφέρει η εταιρεία αποδεικτικό υλικό για τον αριθμό των πελατών που έχασε και το είδος των εφαρμογών λογισμικού που αντιγράφηκαν, περιορίστηκε στο να παρουσιάσει συνολικά τις αποδείξεις και να ζητήσει γενικά και αόριστα ένα ποσό μεταξύ του 1,5 και 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα 272 εκατομμύρια δολάρια έκρινε το δικαστήριο ότι είναι το μέγιστο –συγκριτικά και με παρόμοιες υποθέσεις καθώς και με την προγενέστερη νομολογία του για κλοπές πνευματικών δικαιωμάτων- που μπορεί να επιδικαστεί στην νικήτρια Oracle. Αν η εταιρεία δεν αποδεχτεί τη μείωση του ποσού της αποζημίωσης, το δικαστήριο έχει την ευχέρεια να διατάξει τη διεξαγωγή νέας δίκης για τον εκ νέου υπολογισμό του ακριβούς ποσού.

Σχόλια