Δικαστική απόφαση στο Οντάριο για την ανωνυμία στο διαδίκτυο

0

Πρόσφατη απόφαση Δικαστηρίου του Οντάριο θέτει σημαντικό δεδικασμένο αναφορικά με το ζήτημα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο. Το δικαστήριο έκρινε ότι η ανωνυμία χρήστη του internet δεν αίρεται αυτομάτως κατά την επίλυση αστικής διαφοράς, ακόμη κι αν τα στοιχεία του είναι διαθέσιμα και γνωστά. Η απόφαση έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η ανωνυμία καταργείται μόνον εφόσον το αίτημα προς τούτο είναι νόμιμο και κατόπιν συνεκτίμησης των πραγματικών περιστατικών, του δημοσίου συμφέροντος και πάντα υπό τον όρο του σεβασμού των δικαιωμάτων του χρήστη.
Η απόφαση εκδόθηκε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης Warman εναντίον Wilkins-Fournier, και έρχεται να ανατρέψει δικαστική εντολή προς διαχειριστές ιστοσελίδας να αποκαλύψουν τα προσωπικά στοιχεία διαφόρων ανώνυμων επισκεπτών της. Ο ενάγων στη συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε να ασκήσει μήνυση κατά των συγκεκριμένων χρηστών για την ανάρτηση δυσφημιστικών, όπως ισχυρίστηκε, σχολίων στο διαδίκτυο. Για να κινηθεί δικαστικά εναντίον τους χρησιμοποίησε τα ψευδώνυμα με τα οποία εκείνοι προχωρούσαν στην ανάρτηση των επίμαχων σχολίων.
Το δικαστήριο έκρινε ότι η υπόθεση έχει να κάνει με το θέμα της ελευθερίας της έκφρασης αλλά και των δικαιωμάτων ιδιωτικότητας των χρηστών του διαδικτύου, ζητήματα που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά την εκδίκαση της διαφοράς.
Περαιτέρω απεφάνθη ότι σε κάθε παρόμοια διαφορά θα πρέπει να συνεκτιμώνται τα πραγματικά περιστατικά και να γίνεται στάθμιση των δικαιωμάτων που εν δυνάμει θίγονται, πριν οποιαδήποτε εντολή άρσης της ανωνυμίας. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ενάγων θα μπορούσε, σύμφωνα με την απόφαση, να κάνει κατάχρηση της ελευθερίας προσφυγής στη δικαιοσύνη κατά παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών με μόνο σκοπό την αυτοδίκαιη, όπως ίσχυε, άρση ανωνυμίας χρηστών.

Σχόλια