Δικαστική ήττα για την IBM

0

Ομοσπονδιακός δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες απέρριψε το αίτημα της εταιρείας IBM για την έκδοση περιοριστικών μέτρων προκειμένου πρώην εργαζόμενός της να μην μπορεί να εργαστεί στην εταιρεία HP για ένα χρόνο. Ειδικότερα, η δικαστής Λορέττα Πρέσκα έκρινε ότι οι ρήτρες περί μη ανταγωνιστικής απασχόλησης πρώην εργαζομένων της λειτουργεί περισσότερο ως αντικίνητρο για πιθανή παραίτησή τους παρά ως τρόπος προστασίας εταιρικών μυστικών της. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά τον Τζιοβάνι Βίζεντιν, πρώην στέλεχος της IBM, ο οποίος με επιστολή του της 19ης Ιανουαρίου ενημέρωσε την εταιρεία ότι παραιτείται προκειμένου να εργαστεί στην Hewlett Packard. Την επόμενη ημέρα, η IBM κατέθεσε μήνυση εναντίον του υποστηρίζοντας ότι με τη συμπεριφορά του παρέβη όρο της σύμβασής του, που τον υποχρέωνε να απέχει από οποιαδήποτε ανταγωνιστική δραστηριότητα για διάστημα ενός έτους από τη διακοπή της συνεργασίας τους. Η δικαστής που χειρίστηκε την υπόθεση απεφάνθη ότι ο Βίζεντιν δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει εταιρικά μυστικά, καθώς ασχολείτο με το εμπορικό κομμάτι και όχι τον προγραμματισμό και δεν πείστηκε από τη θέση της IBM που υποστήριξε ότι η εταιρεία θα απειληθεί από τυχόν διαρροή μυστικών που αφορούν το κομμάτι της προώθησης των προϊόντων της. Σχετικό έγγραφο