Δικαστική νίκη της Oracle

0

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στην Αμερική απεφάνθη ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας δεν έχει δικαίωμα να μπλοκάρει την εταιρία λογισμικού Oracle από το να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρία PeopleSoft Inc., επειδή, όπως υποστηρίζει το Υπουργείο, μία τέτοια συγχώνευση θα βλάψει τον ανταγωνισμό και θα παραβιάσει το νόμο για το μονοπώλιο. Με την απόφαση κρίθηκε ότι ακόμα και να γίνει η συγχώνευση, θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν αρκετοί ανταγωνιστές στον συγκεκριμένο τομέα, ώστε να εξασφαλιστεί ο υγιής ανταγωνισμός.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πριν εκδοθεί η απόφαση, πολλοί αναλυτές είχαν αμφισβητήσει την απόφαση του διευθυντού της Oracle, υποστηρίζοντας ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να κερδίσει και ότι η εταιρία ξοδεύει άδικα χρήματα σε δικηγόρους για την υπόθεση.

Μετά τη δικαστική της νίκη, η Oracle έχει να αντιμετωπίσει και άλλα νομικά εμπόδια, καθώς το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει προθεσμία 60 ημερών να εφεσιβάλλει την απόφαση, ενώ η συγχώνευση πρέπει επιπλέον να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχόλια