Δικαστικός συμβιβασμός ανάμεσα στην Hewlett Packard και την Intergraph

0

Τέλος στη δικαστική διαμάχη ετών ανάμεσα στις εταιρίες Hewlett Packard και Intergraph μπαίνει με το συμβιβασμό στον οποίο κατέληξαν όσον αφορά την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων σε ευρεσιτεχνίες. Ειδικότερα, η εταιρία πληροφορικών συστημάτων HP υποχρεώνεται βάσει του συμβιβασμού να καταβάλει 141 εκατομμύρια δολάρια στην Intergraph, ενώ αποκτά την άδεια να χρησιμοποιεί τις πατέντες της που καλύπτουν όλους τους τομείς δραστηριοποίησής της.

Από την άλλη, η Intergraph που εξειδικεύεται κυρίως στην ηλεκτρονική χαρτογράφηση περιοχών του πλανήτη, μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί τις ευρεσιτεχνίες της HP που την αφορούν. Πάντως, σύμφωνα με το συμβιβασμό, και οι δύο εταιρίες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παραιτηθούν από κάθε δικαστική απαίτηση, όπως επίσης αναγνωρίζει η κάθε μία ότι δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι στην άλλη για διαφορές που έιχαν μεταξύ τους μέχρι την ημέρα του συμβιβασμού.

Σημειώνεται ότι η HP και η Intergraph βρίσκονταν στα δικαστήρια τόσο της Αμερικής, όσο και της Ευρώπης από το 2002.

Σχόλια