Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση της Amazon.com κατά της Toys “”R””.

0

Αμερικάνικο Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση της Amazon.com για την λήψη προσωρινών μέτρων με σκοπό να εμποδίσει την εταιρία πώλησης παιχνιδιών Toys “”R”” να διακόψει το συμβόλαιο που έχει μαζί της.

Η Amazon υπολογίζεται ότι εντός του 2006 θα χάσει περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια από την διακοπή του συμβολαίου.

Η Toys “”R”” κατέθεσε αγωγή κατά της Amazon το 2004, υποστηρίζοντας ότι η ιστοσελίδα παραβίασε την μεταξύ τους συμφωνία για την πώληση παιχνιδιών της Toys “”R”” κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του Διαδικτύου, αφού διέθεσε προς πώληση παιχνίδια και τρίτων εταιριών.

Το Πρωτοδικείο έκρινε ότι ο μεταπράτης παιχνιδιών Toys “”R”” έχει το δικαίωμα να πωλεί παιχνίδια μέσω δικής του ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο, θέτοντας κατά αυτό τον τρόπο τέλος στην ισχύ του συμβολαίου που υπέγραψε με την ιστοσελίδα Amazon το 2000.

Η Amazon έχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης αυτής, αλλά η υπόθεση δεν έχει ακόμα εκδικαστεί.