Δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες κρίνει τη νομιμότητα μεταπώλησης ψηφιακών μουσικών αρχείων

0

Η τελευταία δραστηριοποιείται στο χώρο της ηλεκτρονικού εμπορίου, με αντικείμενο την μεταπώληση ψηφιακών μουσικών αρχείων που έχουν αποκτηθεί με νόμιμο τρόπο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της EMI, δεν υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη που να επιτρέπει την μεταπώληση ψηφιακών αρχείων, καθόσον δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί ότι ο αρχικός αγοραστής δεν εξακολουθεί να έχει στην κατοχή του τυχόν αντιγραφές του αρχείου.

Αντιθέτως, η ReDigi διατείνεται ότι το λογισμικό της είναι απολύτως σύμφωνο με την αμερικανική νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και επιπλέον ότι διαθέτει μηχανισμούς μέσω των οποίων εξασφαλίζεται ότι το μεταπωληθέν υλικό δεν βρίσκεται πλέον στον σκληρό δίσκο του πωλητή. Η υπόθεση έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των παραγόντων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διαδικτύου, δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που θα κριθεί στην Αμερική η νομιμότητα ή μη της πρακτικής μεταπώλησης ψηφιακών αρχείων.

Λαμβάνοντας υπόψη δε, ότι φέτος για πρώτη φορά οι ηλεκτρονικές αγορές μουσικών αρχείων ξεπέρασαν σε αριθμό τις αντίστοιχες φυσικές αγορές cd και βινυλίου, η απόφαση αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στη συγκεκριμένη αγορά. Στην Ευρώπη, έχει ήδη εκδοθεί απόφαση επί παρόμοιας υπόθεσης, και η οποία έκρινε νόμιμη την μεταπώληση νομίμως αποκτηθέντος σχετικών αρχείων.