Δικαστήριο υποχρεώνει την Apple να αποκαλύψει το περιεχόμενο συμφωνίας με την HTC στην Samsung

0

Η τελευταία είχε υποβάλει αίτημα ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου, ισχυριζόμενη ότι στην συμφωνία συμβιβασμού των δύο εταιρειών περιλαμβάνονταν και διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία αποτελούν αντικείμενο δικαστικής διαμάχης μεταξύ Apple και Samsung. Το δικαστήριο θεώρησε ότι το αίτημα της Samsung πρέπει να ικανοποιηθεί και διέταξε την Apple να προσκομίσει ένα πλήρες αντίγραφο της υπογραφείσας συμφωνίας συμβιβασμού στην ανταγωνίστριά της χωρίς καθυστέρηση. Το αντίγραφο της συμφωνίας, πάντως, δεν θα γίνει γνωστό στο ευρύ κοινό, αλλά θα δοθεί μόνον στην νομική ομάδα της Samsung.

Η συμφωνία μεταξύ Apple και HTC είχε ανακοινωθεί στις 10 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τις σχέσεις μεταξύ των δύο εταιρειών. Οι εταιρείες είχαν συμφωνήσει να συμβιβαστούν σε όλες τις επιμέρους δικαστικές διαμάχες και να εγκαινιάσουν ένα δεκαετές συμφωνητικό συνεργασίας και αμοιβαίας παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης στις μεταξύ τους πατέντες. Ανακοινώνοντας την συμφωνία οι δύο εταιρείες είχαν κρατήσει τους ειδικότερους όρους της συμφωνίας μυστικούς.

Σχόλια