Δικονομικά ενδιαφέροντα στη δίκη του Bit Torrent

0

Οι John Does*, χρήστες του πολυχρησιμοποιούμενου για ανταλλαγή ψηφιακών αρχείων BitTorrent, έχουν βρεθεί πολλές φορές το τελευταίο εξάμηνο σε θέση εναγομένου για την παραβίαση της νομοθεσίας copyright από τη χρήση της υπηρεσίας του.

Και πέρα από την διερεύνηση  της σχέσης τεχνολογίας-πνευματικής ιδιοκτησίας, η δίκη παρουσιάζει και δικονομικό ενδιαφέρον, καθώς στη θέση του εναγόμενου βρίσκονται και οι χιλιάδες ανώνυμοι χρήστες του Torrent, ως ομόδικοι! Στην υπόθεση Call of the Wild Movies vs. Does, το δικαστήριο δέχτηκε σκληρή κριτική για την συνεκδίκαση, καθώς οι εναγόμενοι επικαλούνταν έλλειψη ίδιας πραγματικής βάσης και συνεπώς παραβίαση του άρθρου 20 του αμερικανικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Για να στηρίξει τη συνάφεια βάσεων των αγωγών το δικαστήριο ανέτρεξε στον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδας, όπου αυτομάτως κάθε χρήστης που «κατεβάζει» ένα αρχείο είναι ταυτοχρόνως και κόμβος για να το «κατεβάσει» κάποιος άλλος, εφόσον διατηρεί αντίγραφο του αρχείου στο δίκτυο.

Δικαιολόγησε επίσης τη συνεκδίκαση λόγω του ότι η δίκη βρισκόταν στο αρχικό στάδιο, όπου δεν είχαν ταυτοποιηθεί ακόμη όλοι οι χρήστες. Από την πλευρά της, η ενάγουσα εταιρεία παραγωγής προτίμησε μία αντί πολλαπλών αγωγών προκειμένου να καταβάλλει τα τέλη μόνο για τη μία και να γλιτώσει χρονοβόρες (και κυρίως κοστοβόρες) δικαστικές διαδικασίες.

* Aγνώστων στοιχείων εναγόμενος/οι

Σχόλια