Δημιουργία ηλεκτρονικών Δικαστηρίων για εξοικονόμηση χρόνου

0

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 μία νέα μέθοδος εκδίκασης των υποθέσεων έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος μεταξύ των Αμερικανών Ομοσπονδιακών Δικαστών. Πρόκειται για τα λεγόμενα ηλεκτρονικά Δικαστήρια (e-courtrooms) που σκοπό έχουν να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο και να συντομεύσουν τη διαδικασία στο ακροατήριο.

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, τοποθετούνται οθόνες σε διάφορα σημεία της δικαστικής αίθουσας και συγκεκριμένα, στις θέσεις των ενόρκων, στη θέση του μάρτυρα καθώς και μεγάλοι προτζέκτορες για την παρακολούθηση της δίκης από το κοινό. Με τη διαδικασία αυτή ο χρόνος που εξοικονομείται κυμαίνεται από μερικές μέρες έως και βδομάδες. Ο χρόνος παρουσίασης των αποδεικτικών μέσων και άλλων στοιχείων της δικογραφίας μειώνεται σημαντικά, αφού με τις οθόνες εγκατεστημένες στην αίθουσα, οι δικηγόροι δεν είναι πλέον υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν τα αποδεικτικά έγγραφα σε κάθε μάρτυρα και ένορκο χωριστά.

Το νέο σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σε διάφορες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς δικαστές και δικηγόροι δεν βρίσκουν κάποιο μειονέκτημα στη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι είναι πολυδάπανο.

Σχόλια