Δημοσιεύθηκε το ΠΔ για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο ΣτΕ και στα Διοικητικά δικαστήρια

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 75/22.03.2013) [PDF]το υπ. αριθμ. 40/2013 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο προβλέπεται η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα τακτικά Διοικητικά δικαστήρια.

Ειδικότερα, οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία θα έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και ηλεκτρονικής έκδοσης πιστοποιητικών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κατάθεσης και χορήγησης πιστοποιητικών και εγγράφων καθορίζεται για το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του Προέδρου του, ενώ για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών Διοικητικών δικαστηρίων για καθένα από τα δικαστήρια αυτά.

Δημοσιεύθηκε το ΠΔ για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο ΣτΕ και στα Διοικητικά δικαστήρια

Σχόλια