Δισεκατομμύρια οι επισκέπτες πειρατικών ιστοσελίδων

0

Περισσότερους από 53 δισεκατομμύρια επισκέπτες συγκεντρώνουν ετησίως 43 ιστοσελίδες που προσφέρουν την υπηρεσία ανταλλαγής αρχείων (file-sharing), σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας MarkMonitor, επί της συνεχώς μεταλλασσόμενης μορφής που προσλαμβάνει η πειρατεία στο διαδίκτυο. Στην κορυφή της λίστας με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα βρίσκονται οι ιστοσελίδες RapidShare.com, Megavideo.com και Megaupload.com με περισσότερους από 21 δισεκατομμύρια επισκέπτες το 2010.
Η εταιρεία που εκπόνησε τη συγκεκριμένη μελέτη επισημαίνει ότι το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο αν λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι διερευνήθηκαν μόνο πολύ δημοφιλείς ιστότοποι, ενώ λειτουργούν χιλιάδες ακόμη με παρόμοιο αντικείμενο. Όπως διευκρινίζεται από τους επιστήμονες που υπογράφουν την επίμαχη μελέτη, ο αριθμός επισκεπτών δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με τον αριθμό διακινήσεων αρχείων, καταδεικνύει, ωστόσο, την ευκολία με την οποία η πειρατεία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στο διαδίκτυο.

Σχόλια