Δράση για την προώθηση του “διαδικτύου των πραγμάτων”

0

Το διαδίκτυο εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς: ενώ πριν από 25 χρόνια συνέδεε μόνο περίπου χίλιους χρήστες, σήμερα συνδέει 1,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Ένας μέσος Ευρωπαίος έχει σήμερα τουλάχιστον ένα αντικείμενο συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, είτε αυτό είναι υπολογιστής είτε κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών γύρω μας, που μόλις διακρίνονται με το μάτι και είναι πιο πολύπλοκες και πιο κινητές, θα γίνει εκατονταπλάσιος ή και χιλιαπλάσιος τα επόμενα 5 έως 15 χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η Ευρώπη μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των νέων δικτύων διασυνδεδεμένων πραγμάτων, τα οποία μπορεί να είναι βιβλία, αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές ή τρόφιμα, με λίγα λόγια του αναδυόμενου «Διαδικτύου των πραγμάτων».

Το πρόγραμμα δράσης της ΕΕ που παρουσιάζεται θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να επωφεληθούν από αυτή την εξέλιξη και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που δημιουργεί, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η ασφάλεια και η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Κάθε μέρα παρατηρούμε νέα παραδείγματα εφαρμογών που συνδέουν αντικείμενα με το Διαδίκτυο καθώς και αντικείμενα μεταξύ τους: π.χ., αυτοκίνητα συνδεδεμένα με φωτεινούς σηματοδότες για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, οικιακές συσκευές συνδεδεμένες με «έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα» και συστήματα ενεργειακής μέτρησης που επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας ή, ακόμη, συνδεδεμένα πεζοδρόμια που καθοδηγούν τα άτομα με προβλήματα όρασης», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για θέματα για θέματα κοινωνίας της πληροφορίας και μέσων επικοινωνίας.

«Η υπόσχεση για αυτή την νέα εξέλιξη του Διαδικτύου είναι απεριόριστη όσο και ο αριθμός των αντικειμένων που αποτελούν μέρος της καθημερινής μας ζωής. Ωστόσο, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, επιχειρηματίες και καταναλωτές κατευθύνουν την τεχνολογία και όχι το αντίστροφο», πρόσθεσε.

Το «διαδίκτυο των πραγμάτων» μπορεί να είναι απλά καθημερινά αντικείμενα όπως τα δοχεία γιαουρτιού που καταγράφουν τη θερμοκρασία στην αλυσίδα εφοδιασμού, ή δύο συνταγογραφούμενα φάρμακα με προειδοποίηση του ασθενούς για πιθανή ασυμβατότητα.

Μπορεί επίσης να είναι πιο πολύπλοκα, όπως τα συστήματα παρακολούθησης της υγείας ή ανακύκλωσης τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων όπως η γηράσκουσα κοινωνία και η κλιματική αλλαγή. Δεδομένου ότι ο καθένας έχει στο καθημερινό περιβάλλον του πολλές χιλιάδες αντικείμενα, αυτή η διασύνδεση αντικειμένων θα αυξήσει το βάθος των συνεπειών των σύγχρονων επικοινωνιών στην κοινωνία μας.

Από τα 14 μέτρα που παρουσίασε η Επιτροπή με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης αυτού του «Διαδικτύου των πραγμάτων» στην ΕΕ, αναφέρουμε την τυποποίηση των σχετικών τεχνολογιών στην Ευρώπη και την καλύτερη χρηματοδότηση της έρευνας, αλλά και μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, των δεδομένων και της ασφάλειας που συνδέονται άμεσα με τη νέα τεχνολογία.

Ήδη τον περασμένο μήνα η Επιτροπή τόνισε ότι είναι σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών διότι αναπτύσσονται οι νέες τεχνολογίες όπως οι «έξυπνες ετικέτες» (συσκευές αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας – RFID) και υπέβαλε συστάσεις σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να επιτευχθεί αυτό.

Σχόλια