ΕΔΑΔ: Ευθύνη των ιστοσελίδων ειδήσεων, για τα προσβλητικά σχόλια των χρηστών τους

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε με τη σημερινή του απόφαση, στην υπόθεση Delfi AS v.Estonia, ότι μία εσθονική ιστοσελίδα ειδήσεων υπέχει νομικής ευθύνης για τα προσβλητικά διαδικτυακά σχόλια των χρηστών της.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, Delfi, η οποία διατηρεί μία διαδικτυακή πύλη ειδήσεων, ισχυρίστηκε ενώπιον του ΕΔΑΔ ότι κακώς θεωρήθηκε υπεύθυνη από τις εσθονικές δικαστικές αρχές, για τα προσβλητικά και απειλητικά σχόλια εις βάρος των ιδιοκτητών ακτοπλοϊκής εταιρείας, τα οποία δημοσιεύτηκαν κάτω από άρθρο με θέμα την εν λόγω εταιρεία. Αν και η Delfi προχώρησε στη διαγραφή των επίμαχων σχολίων, κατόπιν οχλήσεως του νομικού τμήματος της ακτοπλοϊκής εταιρείας, η οποία της κοινοποιήθηκε περίπου έξι εβδομάδες από τη δημοσίευση τους, το Ανώτατο Δικαστήριο της Εσθονίας θεώρησε τη Delfi υπαίτια, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα σχόλια παρέμειναν δημοσιευμένα, επιβάλλοντας της πρόστιμο ύψους 320 ευρώ.

Η υπόθεση ενώπιον του ΕΔΑΔ αφορούσε στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις των διαδικτυακών ιστοσελίδων ειδήσεων, οι χρήστες των οποίων εξαπολύουν παράνομη ρητορική μίσους, μέσω της οποίας παραβιάζεται το δικαίωμα στην προσωπικότητα. Το Δικαστήριο κλήθηκε να αποφασίσει εάν στοιχειοθετείται παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης και της μετάδοσης πληροφοριών της Delfi, όπως προβλέπονται στο άρθρο 10 της ΕΣΔΑ, λόγω του ότι θεωρήθηκε υπεύθυνη για τα σχόλια των χρηστών της.

Το ΕΔΑΔ έκρινε ότι δεν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ και ότι η απόφαση του εσθονικού δικαστηρίου αποτελεί δικαιολογημένο και αναλογικό περιορισμό του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς η Delfi δεν έλαβε επαρκή μέτρα για την χωρίς καθυστέρηση αφαίρεση των επίμαχων σχολίων, ενώ το πρόστιμο των 320 ευρώ, το οποίο της επιβλήθηκε, δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση υπερβολικό.