ΕΔΑΔ: Η διαδικτυακή ανταλλαγή αρχείων δεν προστατεύεται από την ελευθερία της έκφρασης

0

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με απόφασή του, έκρινε ότι η παράνομη διακίνηση ψηφιακών αρχείων μέσω της ιστοσελίδας «The Pirate Bay» δεν μπορεί να θεωρηθεί εκδήλωση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης (άρθρο 10 ΕΣΔΑ).

Ειδικότερα, δύο από τους συνιδρυτές του «The Pirate Bay», ο Fredrik Neij και ο Peter Sunde Kolmisoppi βρέθηκαν κατηγορούμενοι ενώπιον της σουηδικής δικαιοσύνης για παραβίαση του Νόμου για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright Act), καθώς, όπως υποστηρίχθηκε, η ιστοσελίδα έχει εξελιχθεί ως η μεγαλύτερη διαδικτυακή υπηρεσία ανταλλαγής ψηφιακών αρχείων.

Το Πρωτοδικείο της Στοκχόλμης καταδίκασε τους δύο κατηγορούμενους σε ποινή φυλάκισης ενός έτους κρίνοντας ότι η δραστηριότητα του «The Pirate Bay» είχε προκαλέσει συνολική ζημία περίπου 3.3 εκ. ευρώ. Στη συνέχεια το Εφετείο μείωσε την επιβληθείσα ποινή, αν και με την απόφαση ορίστηκε ότι η ζημία ανέρχεται στα 5 εκ. ευρώ.

Οι Neij και Kolmisoppi προσέφυγαν στο ΕΔΑΔ υποστηρίζοντας ότι δε θα πρέπει να κατηγορούνται οι ίδιοι για τις ενέργειες των χρηστών της ιστοσελίδας, της οποίας αρχικός σκοπός ήταν η διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τους ίδιους, μόνο οι χρήστες που διαμοιράζονται παράνομα υλικό έχουν παραβεί τη σχετική νομοθεσία. Επίσης, τόνισαν ότι το γεγονός ότι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη συγκεκριμένη κατηγορία συνιστά παραβίαση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης.

Το ΕΔΑΔ, με την απόφασή [PDF] του, διαπιστώνει ότι πράγματι το εφαρμοστικό πεδίο του άρθρου 10 ΕΣΔΑ εκτείνεται και στις περιπτώσεις της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω διαδικτύου. Όμως, εφόσον τα δεδομένα τα οποία ανταλλάσσονταν προστατεύονται από το Νόμο για την Προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, οι δικαστικές αρχές ορθώς παρενέβησαν.

Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να γίνει στάθμιση μεταξύ των δύο συγκρουόμενων συμφερόντων, αφενός, του δικαιώματος της διαδικτυακής ανταλλαγής πληροφοριών και αφετέρου, του δικαιώματος προστασίας των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων.

Το ΕΔΑΔ συνεκτιμώντας το γεγονός ότι οι προσφεύγοντες δεν έχουν απομακρύνει το παράνομο υλικό από την ιστοσελίδα, ενώ τους έχει ζητηθεί επανειλημμένα, έκρινε ότι, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κοινωνίας, ο περιορισμός του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης των προσφευγόντων θεωρείται αναγκαίος και δικαιολογημένος.

 

Σχόλια