ΕΕ: Αναθεώρηση της Οδηγίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

0

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης της Οδηγίας του 1995 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ενώ, όπως επισημαίνεται σε σχετική μελέτη [PDF] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το εν λόγω ζήτημα, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η απειλή που στοιχειοθετείται για την ιδιωτική ζωή των χρηστών, το λεγόμενο «cloud computing», η οποία δεν έχει αξιολογηθεί επαρκώς και ίσως μάλιστα, έχει αγνοηθεί.

Η αναθεωρημένη Οδηγία θα αποτελείται από δύο κείμενα, το πρώτο θα είναι ο Κανονισμός για το γενικό πλαίσιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με εισηγητή τον Γερμανό ευρωβουλευτή, κ. Jan-Philipp Albrecht και το δεύτερο θα είναι η Οδηγία για την αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο αστυνομικών ή δικαστικών διαδικασιών για την πρόληψη, διερεύνηση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων, με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Δρούτσα.

Οι τρεις κεντρικοί άξονες της νέας Οδηγίας θα είναι το δικαίωμα ενός χρήστη για πλήρη διαγραφή των στοιχείων του από τα αρχεία κάποιας υπηρεσίας ή εταιρείας, η υποχρεωτική συγκατάθεσή του για χρήση των προσωπικών του δεδομένων και η αυστηροποίηση του πλαισίου επιβολής ποινών για παραβιάσεις των σχετικών δικαιωμάτων των πολιτών, είτε αυτές λαμβάνουν χώρα εντός των συνόρων της ΕΕ είτε εκτός. Ο κ. Albrecht διευκρίνισε ότι η νέα Οδηγία θα έχει ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ με σκοπό να αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο τα προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών ενώ ο κ. Δρούτσας, από την πλευρά του, σημείωσε ότι η αναμόρφωση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ήταν επιτακτική ανάγκη λόγω των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων. Τέλος, σημειώνεται ότι την αντίθεσή της στην ως άνω αναφερθείσα ευρωπαϊκή προσπάθεια έχει εκφράσει η πλειονότητα των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

Σχόλια