ΕΕ: Δημόσια διαβούλευση για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις στο διαδίκτυο

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός κοινού νομοθετικού πλαισίου για την αγορά οπτικοακουστικών μέσων, θέτει σε δημόσια διαβούλευση προτάσεις σχετικά με τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις μέσω διαδικτύου.

Η Επιτροπή προχώρησε στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, μετά από καταγγελίες παραδοσιακών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, εκπρόσωποι των οποίων επεσήμαναν ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση καθώς οι φορείς διαδικτυακών μεταδόσεων δεν υπόκεινται στους ίδιους κανόνες και την ίδια ρυθμιστική εποπτεία.

Κατά τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα, μέχρι τον Αύγουστο του 2013, να απαντήσουν σε ερωτήσεις που περιέχονται σε σχετικό έγγραφο συζήτησης [PDF] και να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο στο έργο της Επιτροπής για τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης, για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Στόχος είναι η προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών, η προώθηση κοινών προτύπων καθώς και η θέσπιση κοινού ρυθμιστικού πλαισίου.

Τέλος, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, η τρέχουσα κατάσταση αναφορικά με τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις στο διαδίκτυο συζητείται ήδη σε ορισμένες χώρες της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως, οι διάφορες συζητήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σ’ ένα συνονθύλευμα διαφορετικών κανόνων στην ΕΕ, που θα επιβράδυνε την ανάπτυξη της αγοράς και θα στερούσε από τους καταναλωτές την καλύτερη δυνατή πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό. Συνεπώς, η Επιτροπή έκρινε σκόπιμο να ακολουθήσει μια σύντομη και δημοκρατική οδό, για τη διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής εντός της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα.

Σχόλια