ΕΕ: Εγκρίθηκε πρόταση για δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο δημοσίων δεδομένων των κρατών – μελών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωσή της, χαιρετίζει την έγκριση από την επιτροπή «ΕΜΑ» (Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών – μελών) του Συμβουλίου της ΕΕ της πρότασής της για τη διαδικτυακή διάθεση των δεδομένων του δημοσίου τομέα του εκάστοτε κράτους – μέλους.

Με την αναθεώρηση της Οδηγίας του 2003 σχετικά με τα δεδομένα του δημόσιου τομέα και την υιοθέτηση της πρότασης της Επιτροπής, οι εθνικές πληροφορίες –εφόσον δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα – θα καταστούν προσβάσιμες από το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών μέσω διαδικτύου. Συνεπώς, υλικό από μουσεία, βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία κ.α. θα είναι διαθέσιμα για το ευρωπαϊκό κοινό.

«Χαιρετίζω την απόφαση του Συμβουλίου για το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων των κρατών – μελών, καθώς εκφράζει τη μεταστροφή της κουλτούρας της ΕΕ», δήλωσε η Neelie Kroes, αρμόδια Επίτροπος για τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εγκριθούν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχόλια