ΕΕ: Η Διεύθυνση Ανταγωνισμού για τις φορολογικές συμφωνίες της Amazon με το Λουξεμβούργο

0

Η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ εξέδωσε μια προκαταρκτική απόφαση ότι η φορολογική συμφωνία μεταξύ της Amazon και της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου φαίνεται να ισοδυναμεί με αθέμιτη κρατική ενίσχυση, η οποία και διευκόλυνε την εταιρεία να μην πληρώσει τους νομίμως αναλογούντες φόρους της για μια δεκαετία ή και περισσότερο.

Η προκαταρκτική αυτή απόφαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας σχετικά με το αν μια σειρά από πολυεθνικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Apple και των Starbucks, συνήψαν νομίμως φορολογικές συμφωνίες με την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου η εάν παραβίασαν με αυτό τον τρόπο τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 23σελιδη έκθεσή τους οι αρμόδιες αρχές της ΕΕ σκιαγραφούν ένα φορολογικό καθεστώς, στο οποίο η Amazon χρησιμοποιεί θυγατρικές στο Λουξεμβούργο για τη μείωση των φορολογικών της υποχρεώσεων, λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών του Λουξεμβούργου δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει υποβάλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην Επιτροπή και ότι συνεργάζεται πλήρως για την έρευνα, ενώ παράλληλα αρνήθηκε ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες αποτελούν κρατική ενίσχυση, απαγορευμένη από τους κανόνες της ΕΕ.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά ήδη και τις φορολογικές συμφωνίες των Starbucks με τις Αρχές της Ολλανδίας, της Apple με την Ιρλανδία και της Fiat με το Λουξεμβούργο.

Σχόλια