ΕΕ: Η Επιτροπή ενισχύει την προστασία της ευρωπαϊκής διανοητικής ιδιοκτησίας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε [9/1] την τελευταία έκθεσή της σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες. Μολονότι υπήρξαν εξελίξεις από τη δημοσίευση της προηγούμενης έκθεσης και μετά, εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες και τομείς στους οποίους πρέπει να αναληφθεί δράση και να επιτευχθεί βελτίωση. Οι παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο κοστίζουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δισεκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντα έσοδα και θέτουν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε κίνδυνο. Η σημερινή έκθεση εντοπίζει τρεις ομάδες χωρών στις οποίες η ΕΕ θα εστιάσει τη δράση της.

Ο κ. Φιλ Χόγκαν, επίτροπος αρμόδιος για το εμπόριο, δήλωσε: «Η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των γεωγραφικών ενδείξεων, είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και την ικανότητά μας να ενθαρρύνουμε την καινοτομία και να παραμένουμε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 82 % των συνολικών εξαγωγών της ΕΕ παράγεται από τομείς που εξαρτώνται από τη διανοητική ιδιοκτησία. Οι παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων της αναγκαστικής μεταφοράς τεχνολογίας, της κλοπής διανοητικής ιδιοκτησίας, της παράνομης απομίμησης/παραποίησης και της πειρατείας προϊόντων, απειλούν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της έκθεσης θα μας επιτρέψουν να γίνουμε ακόμη πιο αποτελεσματικοί στην προστασία των εταιρειών και των εργαζομένων της ΕΕ από παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως η παράνομη απομίμηση/παραποίηση προϊόντων και η πειρατεία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.»

Οι γεωγραφικές και θεματικές προτεραιότητες της ενωσιακής δράσης για την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας βασίζονται στο μέγεθος της οικονομικής ζημίας που υφίστανται οι επιχειρήσεις της ΕΕ. Η έκθεση θα συμβάλει στην περαιτέρω εστίαση και στόχευση των προσπαθειών μας. Ο επικαιροποιημένος κατάλογος των χωρών προτεραιότητας που περιλαμβάνεται στην έκθεση εξακολουθεί να διακρίνει μεταξύ τριών κατηγοριών, οι οποίες αντανακλούν την κλίμακα και τη διάρκεια των προβλημάτων: 1) Κίνα· 2) Ινδία, Ινδονησία, Ρωσία, Τουρκία, Ουκρανία· 3) Αργεντινή, Βραζιλία, Ισημερινός, Μαλαισία, Νιγηρία, Σαουδική Αραβία και Ταϊλάνδη.

Η Κίνα αποτελεί την πηγή της μεγάλης πλειονότητας (τόσο σε επίπεδο αξίας όσο και σε επίπεδο όγκου) των προϊόντων παράνομης απομίμησης/παραποίησης και των προϊόντων πειρατείας που φθάνουν στην ΕΕ. Πάνω από το 80 % των προϊόντων παράνομης απομίμησης/παραποίησης ή πειρατείας που κατάσχονται από τις τελωνειακές αρχές της ΕΕ προέρχεται από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ.

Η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί βασικό στοιχείο όλων των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή συμμετέχει σε διαλόγους, ομάδες εργασίας και τεχνικά προγράμματα με σημαντικές χώρες και περιοχές, όπως η Κίνα, η Λατινική Αμερική, η Νοτιοανατολική Ασία και η Αφρική. Ειδικές δράσεις κατά τα τελευταία δύο έτη αποτέλεσαν:

–η παροχή τεχνικής υποστήριξης για την προσχώρηση σε διεθνείς συνθήκες στον τομέα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
–η διοργάνωση σεμιναρίου ευαισθητοποίησης των μικρών επιχειρήσεων για τη σημασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
–η επιμόρφωση τελωνειακών υπαλλήλων, δικαστών και αστυνομικών σε ζητήματα επιβολής δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
–η εκπαίδευση εξεταστών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
–η παροχή επιμόρφωσης στο πεδίο των αδειών εκμετάλλευσης προστατευόμενων φυτικών ποικιλιών

Η Επιτροπή συμβάλλει επίσης ενεργά στις εργασίες για την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που διεξάγονται σε πολυμερές επίπεδο, όπως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Περαιτέρω, η έκθεση θέτει στο επίκεντρο τα ζητήματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί φυτικών ποικιλιών. Η βελτίωση των φυτών με επιλογή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας στη γεωργία, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της πίεσης στο περιβάλλον. Η ΕΕ επιθυμεί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την έρευνα στον εν λόγω τομέα, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων και της έρευνας για την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών που θα είναι ανθεκτικές στην ξηρασία, τις πλημμύρες, τις υψηλές θερμοκρασίες και την αλατότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν καλύτερα οι αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, η προστασία των φυτικών ποικιλιών καθίσταται μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής κατά την προσεχή περίοδο.

Ιστορικό

Τα αποδοτικά, καλοσχεδιασμένα και ισορροπημένα συστήματα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελούν στοιχείο καίριας σημασίας για την προαγωγή των επενδύσεων, της καινοτομίας, της ανάπτυξης και των παγκόσμιων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εταιρειών μας. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται εντατικά για την ενίσχυση της προστασίας και της επιβολής των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτόν, μεταξύ των άλλων, και τις δράσεις της στον τομέα της εμπορικής πολιτικής.

Κατά την περίοδο 2014-2016, οι κλάδοι εντατικής χρήσης διανοητικής ιδιοκτησίας παρείχαν περίπου 84 εκατομμύρια ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και αντιπροσώπευαν το 45 % του συνολικού ΑΕΠ της ΕΕ. Το 82 % των εξαγωγών της ΕΕ προήλθε από κλάδους εντατικής χρήσης διανοητικής ιδιοκτησίας. Στους τομείς αυτούς, η ΕΕ εμφανίζει εμπορικό πλεόνασμα περίπου 182 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εντούτοις, εκτιμάται ότι το 6,8 % του συνόλου των εισαγωγών στην ΕΕ, αξίας 121 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιστοιχεί σε προϊόντα παράνομης απομίμησης/παραποίησης ή πειρατείας.