ΕΕ: νέος Κανονισμός για την κυβερνοασφάλεια

0

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός 2019/881 σχετικά με τον «Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια» [ENISA] και την κατάργηση του Κανονισμού ΕΕ 526/2013.

Με το νέο Κανονισμό δημιουργείται για πρώτη φορά πανευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης κυβερνοασφάλειας, με το οποίο διασφαλίζεται ότι τα πιστοποιημένα προϊόντα και οι υπηρεσίες, εντός της ΕΕ, θα πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια προδιαγραφών ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια του νέου Κανονισμού, χορηγούνται αυξημένες εξουσίες στον ENISA, ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφαλείας εντός της ΕΕ. Έτσι στο εξής ο ENISA θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει ελέγχους, για τα επίπεδα κυβερνοσφάλειας, ώστε να προετοιμαστεί η ΕΕ για την ενδεχόμενη αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, μεγάλης εμβέλειας.

Σχόλια